Milieu en veiligheid

Wij spannen ons in om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Dan doet ROBIN BEST Outdoor Media bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen en biologisch afbreekbare hulpmiddelen. Ook gebruiken we materialen die geschikt zijn voor hergebruik en scheiden we de reststoffen. Omdat we de affiches na gebruik apart inzamelen voor recycling, is ROBIN BEST Outdoor Media een bedrijf zonder bedrijfsafval.

In juli 2018 is ons nieuw bedrijfspand in gebruik genomen en is er sprake van een minimaal milieueffect. Het pand overtreft de strengste eisen qua duurzaamheid, zo wordt bijvoorbeeld het regenwater hergebruikt en verwarmen en koelen duurzaam. Sommige mensen vinden dat heel bijzonder, maar voor ons is milieubewust ondernemen een grote vanzelfsprekendheid. Daarom hebben we het goed geborgd in onze bedrijfsvoering.

Werken langs de weg brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wij werken verkeerstechnisch volledig verantwoord en voldoen volledig aan de meeste recente CROW regelgeving. Wij zijn in het bezit van een certificaat ‘veilig werken langs de weg’.

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015) is het frequent en conform afspraken de veiligheidssituaties langs de weg met onze chauffeurs door te nemen. Afwijkingen t.o.v. de vastgelegde procedures worden vast gelegd en geanalyseerd. Door aanpassingen door te voeren wordt herhaling voorkomen.